Ing.Roman Janečko

Soudní znalec v oborech Ekonomika a Strojírenství, odhadce pro věci movité

Činnost:

Znalecké posudky

- ceny a odhady strojů a zařízení, technologických celků
- ceny a odhady motorových vozidel
- stanovení výše majetkové újmy po poškození
Odhady pro věci movité
- koncesované odhady movitých věcí
- konzultace obvyklých(tržních) cen ojetých vozů (systém IBS Expert)
- kalkulace škod na motorových vozidel (expertní software Audapad)
Poradenství
- konsultace v oblasti pojišťovnictví
- likvidační management (zastupování při jednání s pojišťovnou při uplatňování náhrady škody)Ing.Balnar Miroslav

Soudní znalec jmenovaný v oboru Ekonomika, autorizovaný stavební inženýr

Činnost:

Znalecké posudky

- ceny a odhady nemovitostí
Poradenství
- konsultace v oboru stavebnictví
- stavební dozor