Expertní odhady

Odhady majetku provádí odhadce na základě Certifikace a živnostenského oprávnění "Odhady pro věci movité/nemovité". Provedení odhadu není podmíněno právním úkonem.

K čemu využiji odhad?

- Odhad ceny prodávané či kupované věci

Co odhadujeme?

- Veškeré movité věci - stroje, zásoby, vybavení kanceláří....a jiné. Nemovité věci - byty stavby, pozemky.* Kliknutím na ikonku nahoře vedle názvu kategorie se vrátíte zpět do nabídky Služeb