Znalecké posudky

Podání znaleckého posudku v Oboru Ekonomika nebo Strojírenství si může vyžádat státní orgán (policie, celní správa...) nebo soud, ale i právnická či fyzická osoba z důvodu určení ceny, stavu, rozsahu poškození movité či nemovité věci v souvislosti s právním úkonem ( trestní řízení, občansko-právní řízení, vyšetřování apod.

Dále pak vklad majetku do firmy, rozvodové nebo pozůstalostní řízení, reklamace, likvidace pojistné události atd.). Znalecký posudek podává znalec jmenovaný v příslušném oboru Ministrem Spravedlnosti nebo v zastoupení předsedou Krajského soudu. Za zpracování znaleckého posudku pro státní orgány a soudy účtuje znalec znalečné dle zvláštního předpisu, pro ostatní subjekty je znalečné stanoveno dohodou.

K čemu využiji znalecký posudek?

- v majetkovém soudním sporu
- pro účely zástavy majetku či back-leasingu
- vklad/vyjmutí) majetku do/z společnosti
- posouzení výše škody(tzv.majetková újma)

Jaké znalecké posudky poskytujeme?

- Znalecké posudky strojů a zařízení

Stanovíme obvyklou(tržní) cenu stroje či zařízení k určitému datu

- Znalecké posudky motorových vozidel

Stanovíme obvyklou cenu motorového či přívěsného vozidla k určitému datu
Stanovíme výši majetkové újmy na vozidle po poškození
Stanovíme cenu použitelných zbytků vozidla či stroje, pakliže jeho oprava bude nerentabilní

- Znalecké posudky nemovitostí

Stanovíme obvyklou cenu budovy, stavby či pozemku


* Kliknutím na ikonku nahoře vedle názvu kategorie se vrátíte zpět do nabídky Služeb